האל"ף-בי"ת החסידי

הספר א’ ב’ מוגש צורת לימוד חוויתית של האותיות הקדושות על טהרת הקודש ממש וכמובן עם הרבה ערכים של משיח וגאולה, כאשר כל אות מחפשת משמעות גאולתית ויהודית. הלימוד הוא על-ידי תמונה וגם משפט המוקרא על-ידי ההורים או המחנכים, שהאות המדוברת מודגשת לתשומת לב הפעוט. בסוף הספר מופיע נספח מרתק על מסורת לימוד האותיות והנקודות במשנת רבותינו נשיאינו שנערך ע”י הרב שמעון ויצהנדלר.

נקה
Share on whatsapp
WhatsApp