אגרות קודש - רוסית

לראשונה: אגרות קודש מתורגמים לרוסית
לקראת ה’ טבת – דידן נצח – חג הספרים החב”די, יצא-לאור כרך מסדרת ה”אגרות קודש” של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בתרגום לרוסית. הכרך הובא במלואו כאשר כל המכתבים תורגמו לשפה גבוהה וברורה, והכרך תורגם בדוגמת ‘צורת הדף’, כאשר כל אגרת מובאת בדיוק כמו בכרך בלשון-הקודש.
הספר תורגם ע”י הרה”ח שלום לוגוב שי’ מכפר חב”ד, אשר ידיו רב לו בתרגום חומרי יהדות לרוסית והוא מנהל ועורך את אחד מאתרי היהדות הגדולים בעולם לדוברי רוסית, ועבר הגהה וייעוץ מדוקדק עם רבנים ושלוחים רבים.
הספר יצא לאור ע”י ‘ממש’ העומדים ראשונה בחזית ההפצה של יהדות ובשורת הגאולה בכל רחבי תבל, וכעת נתנו פתח לתורתו של משיח גם לדוברי הרוסית ודרך איתנה להתקשרות לרבי מלך המשיח שליט”א.

45.00

Share on whatsapp
WhatsApp