משרדי ‘ממש’ יהיו פתוחים עד יום חמישי י’ ניסן בשעה 17:00 בלבד!נשוב אי”ה לאחר חג הפסח בגאולה האמיתית והשלמה

גיליון כתרים וסמלים ליצירה לכל השנה

כולל 8 כתרים , 20 סמלים ליצירה , בצורת שונות , שלט לחדר צבאות ה’ , וכרטיס 12 הפסוקים

10.00

Share on whatsapp
WhatsApp