משרדי ‘ממש’ יהיו פתוחים עד יום חמישי י’ ניסן בשעה 17:00 בלבד!נשוב אי”ה לאחר חג הפסח בגאולה האמיתית והשלמה

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות' - מעובד

עיבוד מיוחד לקונטרס המפורסם ‘עניינה של תורת החסידות’, בו מבוארים יסודותיה של תנועת ותורת החסידות הכללית וחסידות חב”ד בפרט.

הקונטרס המקורי הוגה ע”י הרבי מלך המשיח שליט”א ומובא כעת בעיבוד וביאור מיוחד המובא בשפה קולחת ועכשווית.

נערך ע”י הרב ארי’ קדם בסיוע חברי המערכת הרב לוי יצחק גינזבורג והרב שמעון ויצהנדלר.

גודל: 21/15 ס”מ

32 עמודים.

כריכה: פרוצס.

נקה
Share on whatsapp
WhatsApp