משרדי ‘ממש’ יהיו פתוחים עד יום חמישי י’ ניסן בשעה 17:00 בלבד!נשוב אי”ה לאחר חג הפסח בגאולה האמיתית והשלמה

לאור המלחמה: הוראות הבטיחות מהרבי שליט”א מלך המשיח

לנוכח המצב הביטחוני השורר בארץ הקודש, בתקופה האחרונה ובמיוחד בימים האחרונים, יש לחזור ולציין את הוראות הבטיחות של הרבי שליט”א מלך המשיח, שסגולתם שמירה, הגנה והצלה לכל אחד ואחד מישראל, זירוז הגאולה האמיתית והשלימה.

התמגנות רוחנית

להגביר את האמונה והביטחון בבורא העולם ומנהיגנו, השומר ומגן על כל יהודי, בפרט על תושבי ארץ הקודש ת”ו, ובמיוחד על חיילים המגנים עליה, הביטחון והשמחה הם כלים לקבלת ברכת ה’.

“חשוב טוב – ויהיה טוב”

הרבי שליט”א מלך המשיח אומר  להתחזק בשלושת העמודים עליהם עומד העולם: לימוד תורה, עבודת הלב בתפילה, וגמילות חסדים. כל מעשה יחיד יכול להכריע את הכף ולהביא ישועה והצלה.

במיוחד ממליץ הרבי שליט”א מלך המשיח, על מצוות שיש להן סגולה מיוחדת של שמירה, הצלה, ביטחון והגנה, על אנשי הצבא בפרט ועל עם ישראל בכלל.

1) להניח תפילין בכל יום חול. חז”ל אומרים כי בכוח התפילין להפיל אימה על האויבים, כמו שכתוב “וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך – ויראו ממך”

2) לקבוע מזוזות בפתחי כל הבית ולבדוק את כשרותן. מזוזה כשרה שומרת על היהודי בבואו אל הבית ובצאתו.

3) לרכוש אות בספר תורה כהשתתפות בכתיבת הספר. מצווה זו מסוגלת להציל מצרה כנרמז בדברי הנביא (דניאל, יב,א): “ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר”.

4) להחזיק ספר חת”ת בבית, במשרד וברכב. חת”ת הוא ספר הכולל חומש, תהילים ותניא.

5) קביעת קופת צדקה בכל חדר. את קופת הצדקה יש לקבוע בקיר כל חדר, כאשר בכך קירות הבית סופגים את מעלת הצדקה המקנה לבית עמידתה איתנה וניצחית, כלשון הפסוק “וצדקתו עומדת לעד”.

כל זה בנוסף לעשרת המבצעים הידועים שסגולתם גם כן שמירה, הגנה והצלה:

1. מבצע אהבת-ישראל

הסיבה לחורבן בית המקדש היתה: שנאת חינם. בהתחזקות יתרה – היום – באהבת ישראל, ואפילו “חינם”, נתקן את הפגום ונביא את הגואל.

2. מבצע חינוך

לדאוג שכל ילד וילדה יהודיים יקבלו חינוך יהודי-תורני כשר.

3. מבצע תורה

לימוד התורה מבטיח את קיום האומה, כפי שנאמר – “תורה מגנא ומצלא” (התורה מגינה ומצילה). לכן יש להקדיש לפחות דקות ספורות מדי יום, ללימוד התורה ולשינון דברי תורה בעל-פה.

4. מבצע תפילין

השתדלות להרבות מניחי תפילין בעם ישראל, מדי יום ביומו. על התפילין נאמר: “וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך, ויראו ממך”, ולמדו חכמים: “כי שם ה’ נקרא עליך – אלו תפילין שבראש”.

5. מבצע מזוזה

המזוזה הקבועה בביתו של היהודי מהווה הגנה ושמירה על הבית ועל דייריו. על-כן יש לדאוג שבכל פתח בית יהודי, ובכל חדר מגורים שבבית, תקבע מזוזה כשרה. כמו-כן יש לבדוק את המזוזות הקבועות בבית, מדי שנה, באם לא נפסלו.

6. מבצע צדקה

להקפיד על נתינת צדקה מדי יום חול, ולדאוג שתמצא קופת צדקה בכל בית יהודי. על מצוות הצדקה נאמר: “מרבה צדקה – מרבה שלום”.

7. בית מלא ספרים

לדאוג לכך שבבית היהודי יהיו ספרי קודש, ולכל הפחות להשתדל שימצאו בבית: סידור תפילה, חומש ותהלים, שיזכירו ללמוד ולהתפלל כל יום.

8. מבצע נש”ק

הלא הם: נרות שבת קודש. לדאוג שכל בנות ישראל, אף אלו שטרם נישאו כולל הרכות בשנים אשר רק הגיעו לגיל החינוך – תדלקנה נרות שבת בזמנם ובברכה, בכדי להביא אורח לבית היהודי.

9. מבצע כשרות

לנהל תעמולה לשמור על כשרות המאכלים – גם מחוץ לבית – ולנהל מטבח כשר.

10. מבצע טהרת המשפחה

מבצע זה הינו לא רק לזוגות צעירים, אלא אף עבור משפחות מבוגרות אשר עד היום טרם שמרו על חוקי הטהרה, להסביר להם את גודל קדושת הטהרה ואשר מכאן להבא ישמרו עליה.

והכי חשוב להיות בשמחה גדולה, המבטאת ומגלה את הבטחון שיש לנו בנבואת הרבי שליט”א מלך המשיח “הנה זה מלך המשיח בא”.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שתפו:

חדשות נוספות