» » תורת המקדש

תורת המקדש

25.00

המלאי אזל

תיאור מוצר

מקבץ לימודי בענייני בית הבחירה, הכולל בתוכו:

בתורה שבכתב – נ"ך יחזקאל פרקים מ-מג עם המפרשים

בתורה שבעל-פה – מסכת מידות עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא ותוספות יום-טוב

בהלכה – הלכות בית הבחירה ממשנה תורה להרמב"ם

כהוספה מובא הערך בית המקדש מתוך האנציקלופדיה התלמודית.

כפתיחה באה שיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענין לימוד תורת הבית, וכ"סיום" קונטרס בית רבינו שבבבל עם פיענוח המראי-מקומות.

180 עמודים.

כריכה: רכה פרוצס.