» » » קונטרס 'עוסקים בבנינו'

קונטרס 'עוסקים בבנינו'

5.00

מחיר מיוחד לכמויות

תיאור מוצר

קובץ ללימוד יומי של הלכות בית הבחירה בשלושת השבועות.

על-פי הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א נוהגים ללמוד בכל יום מימי 'בין המצרים' הלכות בית הבחירה.

בחוברת כיס שלפניכם לוקטו קטעים על נושא לכל יום המסייע לכל אחד ואחת לקיים את הוראת הקודש ולהחיש את הגאולה.

מחיר מיוחד לכמויות