» » מתכוננים ב'דרך הישרה' ליו"ד שבט

מתכוננים ב'דרך הישרה' ליו"ד שבט

posted in: חדשות | 0

בימים אלה צוברות ההכנות החסידיות והרוחניות שעושה כל חסיד לקראת יום הגדול והמיוחד יו"ד-י"א שבט, יום קבלת הנשיאות של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. גם ב'ממש' מתכוננים ליום זה ואף מסייעים בידי אנ"ש והתמימים להתכונן כדבעי למהווי לאנשי הדור השביעי.

לקראת יו"ד שבט ייערכו ארבעה ערבי עיון ולימוד מיוחדים מתוך האוצר הבלום של שיעורי בית הספר לתותר הגאולה שע"י מרכז ההפצה – ממש. במפגשים אלה יימסרו שני שיעורי עומק מיוחדים בתורת הגאולה, ובסיומם תיערך התוועדות חסידית מיוחדת למשתתפים.

המפגשים ייתקיימו בערים קרית גת, ירושלים, קרית שמואל-חיפה ורחובות בשעות הערב, וייערכו במהלך עשרת הימים שבין ערב ראש-חודש שבט ליו"ד שבט. המפגשים פוזרו במספר נקודות מרכזיות על-מנת להקל על אנשים מערים אחרות בסביבה להיערך ולהגיע אליהם בקלות ולהתכונן יחדיו להתגלות המושלמת תוך כדי צעידה ב'דרך הישרה' להבאתה – לימוד עניני גאולה ומשיח.