דף הבית » חדשות » מרכז ההפצה 'ממש': בג' תמוז כולנו מקשרים ומתקשרים

מרכז ההפצה 'ממש': בג' תמוז כולנו מקשרים ומתקשרים

בימים אלה יוצא לדרך קמפיין גדול לאנ"ש, התמימים, נשי חב"ד וכל אשר בשם חסיד יכונה. מטרת הקמפיין היא לצאת לשטח בפרט עם ההתעוררות הרבה שיש סביב ג' תמוז, ולנצל את הזמן המסוגל להפצת בשורת הגאולה ובעיקר – לקשר יהודים אל נשיא הדור: הרבי שליט"א מלך המשיח.

אחד מהדברים המרכזיים בחסידות ובפרט בדור השביעי, הינו לקשר יהודים לראש בני ישראל. כאשר נשמתו של היהודי מתקשרת אל הרבי, זה פועל עליו ועל בני משפחתו וכן לדורות הבאים. וידוע מכתבו המפורסם של הרבי שליט"א מלך המשיח אל המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן בכרך ג' באגרות קודש.

"אברך אחד שהוכרח לברוח ממקומו, אינו שייך לעבודת התפלה, אינו לא משכיל ולא עובד, בלא חתימת זקן וכו' וכו', ומעולם לא למד לא בתו"ת ולא בישיבה בכלל – נדד למדינה רחוקה ביותר הן במקום הן בעניני יהדות, וכעבור איזה זמן התחילו להגיע מאנשים ונשים משם מכ' לכ"ק מו"ח אד"ש. ולדוגמא – מאשה בעלת עסק שמציעים לה לשכור חנות ודירה בחלק א' של העיר או בחלק אחר. ושואלת החלט כ"ק אד"ש מה תעשה. – מעולם לא ראתה אותו, ויודעת שמעולם לא הי' כ"ק מו"ח אד"ש לא רק בעירה אלא גם בכל מדינתה, אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע אנ"ש. אבל כששמעה מהאברך דברים היוצאים מן הלב: יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' – לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי". וכו' וכדאי לעיין במקור.

בודאי כל אחד ואחת יקחו את הדברים לתשומת ליבם ויתעסקו בלקשר את אנשי הדור אל נשיא הדור מלך המשיח. לשם כך מפיצים ב'ממש' מספר חומרי הסברה שיעזרו ויסייעו בפעולה חשובה זאת.

עלון חדש אודות הכתיבה לרבי מלך המשיח שליט"א באמצעות אדרות הקודש הודפס כעת ומופץ במחיר מסובסד. בנוסף יש את החוברת 'נבואה היום', המסבירה בטוב טעם ובשפה קלה על הנבואה בדורנו ועל נבואתו של נביא דורנו. גולת הכותרת הינה הספר הפופולארי 'נפלאות עכשיו', המכיל סיפורי מופת מרגשים מהרבי המותאם במיוחד לעמך ישראל ומעורר את חשיבות ההתקשרות.

כמו-כן ניתן להשיג מגוון רחב של חומרי הסברה ופרסום אודות בשורת הגאולה והגואל, ובנוסף עזרי הפצה למבצעי הקודש השונים כדי לנצל ימים אלה להוסיף במבצעי הרבי שליט"א מלך המשיח – הדרך המהירה להתקשר לרבי ע"י פעולותיו ולהביא ברכה אל בית המתעסקים בנושא החשוב. לפרטים נוספים והזמנות: מרכז ההפצה בארה"ק – 'ממש' 077-5123770 ובאתר לחץ כאן
נבואה היום  עלון אגרות קודש   ספר נפלאות עכשיו