ממש: 40 שנה התוועדות מרכזית לרגל ר"ח כסלו
» » ממש: 40 שנה התוועדות מרכזית לרגל ר"ח כסלו

ממש: 40 שנה התוועדות מרכזית לרגל ר"ח כסלו

posted in: חדשות | 0

בראש חודש כסלו השנה יציינו אנ"ש והתמימים ארבעים שנה ליום הבהיר ר"ח כסלו תשל"ח, היום בו יצא הרבי מלך המשיח שליט"א מחדרו אחרי המאורע בשמיני עצרת באותה שנה. מרכז ההפצה ממש  מארגנת את ההתוועדות המרכזית באה"ק, לרגל התאריך המיוחר  ראש חודש כסלו, בשתתפות רבני חב"ד, משפיעים ושלוחים. כל הפרטים יפורסמו בקרוב מודעה