ממש: קטלוג שבועות של גאולה תשע"ח
» » ממש: קטלוג שבועות של גאולה תשע"ח

ממש: קטלוג שבועות של גאולה תשע"ח

posted in: חדשות | 0

קטלוג מפואר ועמוס במיוחד, נשלח בשבוע שעבר למאות שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח והפעילים ברחבי הארץ. שלל מוצרים והפקות חדשות אשר יחדירו במבצעי החג את מסר נבואת הגאולה, כרצונו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שהודיע בשיחתו לשלוחים בתשנ"ב שהשער לכל המבצעים הוא ענין המשיח והגאולה, ועל כל אחד להכין את עצמו ואת אנשי מקומו לקבלת פני משיח צדקנו.'מרכז הפצה – ממש' הכין במשך שבועות ארוכים את המוצרים הייחודיים לחג הכוללים בין היתר: ספרונים, מודעות, שלטים, עלונים, פלייארים, כובעים, פרסים ועוד. גולת הכותרת היא הספרון החדש 'מעבר לאופק'.את מוצרי התוכן ואמצעי העזר הרבים למבצעי שבועות וגם השנה יש מבצע מיוחד לערכה לילד כובע קרטון, טרופית, הספרון החדש, גביע לגלידה. כל זה ניתן להשיג במשרדי 'ממש': 077.5123.770 ובאתר הבית.

 0050005