לראשונה: טרופיות לתהלוכות משיח בארץ-הקודש
» » לראשונה: טרופיות לתהלוכות משיח בארץ-הקודש

לראשונה: טרופיות לתהלוכות משיח בארץ-הקודש

posted in: חדשות | 0

השנה החליטו להרים את הכפפה ב'ממש', לדאוג ולסייע לשלוחים ומארגני תהלוכות החדורות בבשורת הגאולה, אשר היא כפי שאמר הרבי מלך המשיח שליט"א "העבודה היחידה שנותרה היא – לקבל פני משיח צדקנו".

לכן הוכרז על מגבית חירום ונרכשו רבבות טרופיות אשר יחולקו חינם, לשלוחים ומארגני תהלוכות אשר מפיצים בהם את הספרונים, הכובעים ושלל עזרי התהלוכה הנושאים בגאון את בשורת הגאולה והגואל ואת הכרזת הקודש "יחי אדוננו".

הציבור נקרא להשתתף ולסייע לתהלוכות הנערכות ביום טוב המצוין ל"ג בעומר, ובודאי ובודאי אשר ברכותיו הקדושות של הרבי מלך המשיח שליט"א יחולו על כל התורמים אשר יתנו כפי בקשתו בכפולות של ח"י דוקא לענינים של נשיא הדור משיח שבדור.

לפרטים נוספים לקבלת טרופיות ולתרומות: 'ממש' 077.5123.770

002585