כל מי שמייבין מגיע!
» » כל מי שמייבין מגיע!

כל מי שמייבין מגיע!

posted in: חדשות | 0
ידידנו היקר,
בעז"ה תתקיים מכירה של ארבעת המינים באולם 'ממש'
רחמתתיהו 16 בני ברק מכירה מסובסדת! כל הקודם זוכה!
יום חמישי י"א תשרי )18/9/20 )00:11 בבוקר עד 00:23 רצוף! יום שישי י"ב תשרי )18/9/21 )
מ00:9 בבוקר עד 00:13 בצהריים. מוצאי-שבת י"ג תשרי )18/9/22 )מ00:21 עד 12 בלילה. יום ראשון י"ד תשרי ערב חג סוכות )18/9/23 )
מ00:9 בבוקר עד 00:13 בצהריים
גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה שנת גאולה וישועה.
מודעה 4 מינים - יחי אדוננו תשעט2