» » ירושלים: עשרות רבות בערב הכנה ליו"ד שבט

ירושלים: עשרות רבות בערב הכנה ליו"ד שבט

posted in: חדשות | 0

כבר בשעת ערב מוקדמת התאספו רבים מתושבי ירושלים, ביניהם שלוחים, אנ"ש ומקורבים רבים אל ערב העיון והלימוד בעניני גאולה ומשיח שמאורגן ע"י 'ממש' במספר מוקדים ברחבי הארץ כהכנה ליום הגדול והקדוש – יו"ד שבט הבעל"ט, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הערב אורגן בשיתוף עם בית חב"ד קרית היובל בראשותו של הרב יוסי אלגזי וצוותו המסור, אשר התמסרו והפיקו ערב הכנה למופת כדבעי למהווי. את השיעור הראשון מסר הרה"ג משה קורנוויץ וכלל את תוכן תביעת הגאולה בדורות עברו ובדורנו אנו, לאחריו מסר את השיעור השני הרה"ג שמעון ויצהנדלר אשר דייק בענין מלכות בית דוד במשך שעה ארוכה.

לאחר השיעורים והלימוד הפורה בעניני גאולה, התיישבו הנוכחים הרבים להתוועדות חסידית אל תוך הלילה, סביב שולחנות מלאים ברוב טוב בגשמיות ורוחניות, והכניסו את דברי הלימוד המפרים להיותם 'דם ובשר' כבשרם. למעלה ממאה משתתפים פקדו את ערב ההכנה המיוחד והודו על היוזמה המבורכת, ויצאו עם החלטות טובות כדי להגיע יותר מוכנים להתגלות המושלמת תיכף ומיד ממש.