ההתוועדות המרכזית לכבוד ר"ח כסלו 'ארבעים שנה'
» » ההתוועדות המרכזית לכבוד ר"ח כסלו 'ארבעים שנה'

ההתוועדות המרכזית לכבוד ר"ח כסלו 'ארבעים שנה'

posted in: חדשות | 0

בעוד כשבועיים תיערך התוועדות חסידים המרכזית וסעודת הודי' לרגל ארבעים שנה ליום הבהיר ראש-חודש כסלו, יובל הארבעים תשל"ח – תשע"ח. התוועדות תיערך מסביב לשולחנות ערוכים עם פארבייסן כיד המלך ומשקה המשמח ושירה וריקודים בליווי כלי זמר ע"ד כבליובאוויטש שבליובאוויטש. הכניסה חופשית וההתוועדות לגברים בלבד. עם הקהל יתוועדו רבנים ומשפיעים שבראשם המשפיעים  הרה"ח זמרוני ציק שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבת ים ויו"ר האגודה למען הגאולה, והרב שמעון ויצהנדלר ר"י תות"ל ראשל"צ ועורך פרסומי 'ממש', והרב שמואל הכהן הענדל יו"ר מטה משיח בארה"ק. ההתוועדות תיערך אי"ה ביום ראשון א' כסלו באולם הגדול ומפואר וממוזג של 'ממש' רח' מתתיהו 16 בני ברק בשעה7:30 בערב.

11111111